Opsti Uslovi Prodaje i Poslovanja

Ovi Opšti uslovi prodaje i poslovanja (u daljem tekstu Uslovi prodaje) primenjuju se na kupoprodajne ugovore zaključene u onlajn prodavnici, dostupnoj na linku https://publishing.reemina.com/product/iza-samo-i-jednorog (u daljem tekstu Internet prodavnica), i na sve povezane usluge koje pružamo. Kontakti za kupovinu predstavljaju ugovor između vas (u daljem tekstu Vi ili Kupac) i preduzeća Reemina Limited, Klimataria 11, 4607 Pisuri, Kipar (u daljem tekstu Reemina ili Prodavac ili Mi ili Naš).

Zadržavamo pravo na povremene izmene i/ili promene ovih Uslova prodaje, a vaše dalje korišćenje Internetne prodavnice ili bilo kog njenog dela nakon takve promene smatraće se prihvatanjem takve promene. Obavestićemo vas o svim promenama sa ažuriranjem datuma ovih Uslova prodaje, a vaša odgovornost je da redovno proveravate da li su Uslovi prodaje promenjeni. Ako se ne slažete sa bilo kojom promenom Uslova prodaje, onda morate odmah da prestanete da koristite Internetnu prodavnicu i/ili druge usluge na koje se primenjuju Uslovi prodaje.

Ovi Opšti uslovi važe od jula 2022. U slučaju da se prethodna verzija Uslova prodaje odnosi na Vašu kupovinu, ona je dostupna na linku u potrvrdi kupovine, koja je bila poslana na Vašu e-mail adresu. Takođe možete dobiti odgovarajuću verziju tako, da nas kontaktirate na shop@reemina.com.

 

1 PODACI O PRODAVCU

Naziv prodavca: Reemina Limited

Adresa prodavca: Klimataria 11, 4607 Pisuri, Kipar

Elektronska pošta: info@reemina.com

Poreski broj: CY10372214Z

Matični broj: ΗΕ 372214

Bankovni račun (EUR): CY34002001950000357026000373

Bankovni račun (USD): CY97002001950000357026000403

SWIFT BIC Code: BCYPCY2NXXX

 

2 RASPOLOŽIVOST INFORMACIJA

 Prodavac se obavezuje da će vam uvek pružiti sledeće informacije:

 • podatke o identitetu trgovca (posebno o Prodavcu i njegovoj registrovanoj kancelariji, kao i o matičnom broju pod kojim je Prodavac registrovan);

 • kontaktne informacije koje omogućavaju korisniku brzu i efikasnu komunikaciju sa Prodavcem (elektronska pošta itd.);

 • informacije o osnovnim karakteristikama proizvoda ili usluga koje nudi Internet prodavnica, uključujući postprodajne usluge i garancije, ako je to primenjivo;

 • informacije o dostupnosti proizvoda ili usluga koje nudi Internet prodavnica;

 • pravila i uslove isporuke proizvoda, vršenja usluga i, posebno, mesto i datum isporuke;

 • informacije o načinu plaćanja;

 • datum valjanosti ponuda u Internet prodavnici;

 • informacije o roku u kojem je moguće odustati od ugovora i o uslovima odustajanja;

 • informacije o mogućnosti vraćanja proizvoda i da li ova nadoknada predstavlja trošak za Kupca;

 • informacije o postupku pritužbe korisnika;

 • informacije o mogućnostima vansudskog rešavanja sporova.

 

3 SKLAPANJE UGOVORA

Vaša porudžbina će biti poslata dodavanjem proizvoda u korpu i klikom na dugme „Kupi“, osim ako nije izričito navedeno drugačije. Slanjem porudžbine u Internet prodavnici garantujete da ste pravno sposobni da sklapate obavezujuće ugovore i izjavljujete svoju obavezujuću volju da nabavite robu. Odmah nakon toga dobićete potvrdu o prijemu na elektronsko pošto. Nakon što pošaljete porudžbinu, dobićete elektronsko pošto u koji potvrđujemo da smo primili vašu porudžbinu. Imajte na umu da to ne znači da je vaša porudžbina prihvaćena. Vaša porudžbina predstavlja ponudu nama da hoćete da kupite proizvod. Sve porudžbine podležu našem prihvatanju, a mi ćemo vam potvrditi prihvatanje slanjem elektronske pošte kojim se potvrđuje da je proizvod dostupan za kupovinu, u slučaju fizičke robe, ili za preuzimanje, u slučaju digitalne robe, u zavisnosti od slučaja. Ugovor između nas će biti formiran tek kada vam pošaljemo potvrdu porudžbine. Ugovor će se odnositi samo na one proizvode čiju smo kupovinu ili preuzimanje potvrdili u potvrdi porudžbine.

 

Što se tiče digitalne robe, saglasni ste da možemo započeti isporuku digitalne robe koja nije na materijalnom mediju pre isteka perioda za odustanak od ugovora, i prihvatate da ćete izgubiti svoja prava na odustanak od ugovora u vezi sa takvim digitalnim sadržajem. Ovim tražite hitno izvršenje ugovora u vezi sa digitalnom robom i potvrđujete da ćete izgubiti pravo na odustanak od ugovora kada se ugovor u potpunosti izvrši.

 

4 NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje za kupovinu proizvoda u Internet prodavnici može se izvršiti kreditnom karticom ili PayPal-om. U svim slućajevima plaćanja PayPal-om ili kreditnom karticom, primenjuju se isključivo uslovi PayPal-a ili banke koja je izdala kreditnu karticu. Kupac će možda morati da ima otvoren korisnički račun kod odgovarajućeg provajdera platnog sistema. Plaćanje se mora izvršiti preko Internet prodavnice, osim ako je izričito navedeno drugačije.

Izjavljujete i garantujete da imate zakonsko pravo na korišćenje bilo koje kreditne ili debitne kartice ili druge načine plaćanja u vezi sa bilo kojom porudžbinom poslatom u Internet prodavnici, i da su informacije koje nam prosledite aktuelne, potpune i tačne.

 

5 CENE

 Sve cene u Internet prodavnici su navedene u RSD i uključuju PDV, osim ako je izričito drugačije navedeno. Sve cene u Internet prodavnici su cene proizvoda i ne uključuju troškove slanja, osim ako je izričito drugačije navedeno. Sve cene važe samo za porudžbine izvršene u Internet prodavnici. Sve cene važe u trenutku slanja porudžbine i nemaju unapred definisanu valjanost. Cene svih proizvoda su podložne promenama ali to ne sme uticati na već poslate porudžbine.

Plaćanje svih proizvoda je u evrima i obračun se vrši preračunavanjem dinarskih cena u evra, po zvaničnom srednjem kursu koji primenjuju operatori platnih kartica na dan fakturisanja.

Kada naručujete proizvode iz Internet prodavnice za dostavu na neke destinacije, možda ćete biti u obavezi, da platite uvozne carine i poreze koji se naplaćuju kada paket stigne u vašu zemlju. Sve dodatne troškove carinjenja snosite Vi; Mi nemamo kontrolu nad tim troškovima i ne možemo predviđati koliki će oni biti. Carinska politika se prilično razlikuje od zemlje do zemlje, zato za dodatne informacije kontaktirajte lokalnu carinu i druge službe odgovorne za financijsko poslovanje unutar države.

 Uprkos naporima Prodavca da pruži najtačnije moguće informacije, moguće je da na Internet prodavnici dodje do greški u ceni proizvoda. U tom slučaju, Prodavac je saglasan da Kupcu dozvoli da otkaže kupovinu i ponudi rešenje koje je od koristi za obe strane.

 

6 PROMOCIJE

Sve promocije koje se stavljaju na Internet prodavnici mogu da budu regulisane pravilima, odvojenim od ovih Uslova prodaje. Ako učestvujete u bilo kojoj promociji, molimo vas da pregledate primenjiva pravila kao i našo Politiko privatnosti. Ako su pravila promocije u suprotnosti sa ovim Uslovima prodaje, uvek se primenjuju pravila promocije.

 

7 KODOVI ZA PONUDE

Povremeno Reemina može određenim potrošačima ponuditi kodove za poklone ili kodove za ponude putem raznih promotivnih aktivnosti i komunikacija (u daljem tekstu kodovi za ponude) koji se mogu iskoristiti za kupovinu u Internet prodavnici dok traju zalihe, i podležu izuzecima robe ili bilo kojim drugim ograničenjima koja Reemina može da odredi i saopšti po sopstvenom nahođenju. Samo važeći kodovi za ponude koje daje ili promoviše Reemina biće uvaženi pri plaćanju. Kodovi za ponude koje daju ili promovišu treće strane koje Reemina nije ovlastila (uključujući sve neovlašćene veb-sajtove trećih strana) neće se smatrati važećim.  Svaki kod za ponudu koji nudi Reemina je neprenosiv i važi za jednokratnu upotrebu na artiklu ili artiklima robe, kako god to odredi Reemina. Kodovi za ponudu ne mogu se koristiti za pakovanje, isporuku ili primenjive poreze. Kod za ponudu se mora uneti u polje koda za ponudu prilikom plaćanja. Reemina nije odgovorna za izgubljene, ukradene ili oštećene kodove za ponudu ili bilo kakvu neovlašćenu upotrebu kodova za ponude. Kodovi za ponude se ne mogu iskoristiti za isplaćivanje gotovine ili bilo kog gotovinskog ekvivalenta; nisu dozvoljeni zamene ili krediti. Vrednost u dinarima bilo kog koda za ponudu neće biti vraćena ako se neki ili svi proizvodi vrate. Datum isteka može da važi za svaki kod za ponudu. Kodovi za ponudu su nevažeći ako su kopirani, preneti, prodati, zamenjeni ili istekli, i tamo gde je to zabranjeno. Zahtevi koji nisu u skladu sa svim zahtevima za kodove za ponudu neće biti ispoštovani.

 

8 PROIZVODI

Trudimo se da što preciznije prikažemo boje, karakteristike, specifikacije i detalje proizvoda dostupnih u Internet prodavnici. Međutim, ne garantujemo da će boje, karakteristike, specifikacije i detalji proizvoda biti tačni, potpuni, pouzdani, aktuelni i bez drugih grešaka, a vaš elektronski ekran možda ne odražava tačno stvarne boje i detalje.

Svi proizvodi zavise od dostupnosti i ne možemo garantovati da će artikli biti na zalihi. Zadržavamo pravo da obustavimo bilo koje proizvode u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga.

 

9 RASPOLOŽIVOST, GREŠKE I NETAČNOSTI

Ne možemo da garantujemo i ne garantujemo za tačnost ili potpunost bilo kojih informacija, uključujući cene, slike proizvoda, specifikacije, dostupnost i usluge. Zadržavamo pravo na promene ili ažuriranje informacija i na ispravljanje grešaka, netačnosti ili propusta u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštavanja. Bez obzira na navedeno, Prodavac se obavezuje poštovanju svih zakonskih obaveza zaštite prava Kupca.

 

10 ISPORUKA ŠTAMPANIH KNJIGA

Kupljene proizvode ćemo vam isporučiti u rokovima navedenim prilikom naručivanja.

Ako naša isporuka proizvoda kasni zbog događaja koji je van naše kontrole, kontaktiraćemo vas što je pre moguće kako bismo vas obavestili o tome, i preduzećemo mere kako bismo što je moguće više skratili kašnjenje. Pod uslovom da to uradimo, nećemo biti odgovorni za kašnjenja uzrokovana događajem, ali ako postoji rizik od značajnog kašnjenja, možete nas kontaktirati da bismo raskinuli ugovor i vratili vam novac za bilo koje proizvode koje ste već platili, ali ih mi još nismo isporučili.

Ne snosimo odgovornost za bilo kakva kašnjenja od strane ugovornih partnera za isporuku ili za bilo kakvo oštećenje pakovanja. Primljenu robu treba da odmah pregledate i, u slučaju bilo kakvog fizičkog oštećenja, nedostatka robe ili znakova otvaranja, odmah kontaktirate ugovornog partnera za isporuku kako bi se pokrenuo postupak reklamacije kod dostavne službe.

 

11 PRAVO NA ODUSTAJANJE

 A) PRAVO NA ODUSTAJANJE U SLUČAJU NARUČIVANJA ŠTAMPANIH KNJIGA

 

PRAVO NA ODUSTAJANJE

Prema Zakono o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše Internet prodavnice smatra se prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovlja pravo Kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvodi kupuje radi namirenja dvojih indvidualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka Kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu.

Zahtev za odustanak od kupovine Kupac podnosi pismenim putem slanjem elektrosnke pošte na shop@reemina.com.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu na drug proizvod. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda a nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao zahtev/obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana proizovd se više ne može vratiti.

Prilikom povraćanja robu obavezno je vratiti u ispravnom, nekorišćenom stranju i originalno neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložitit i orginalni račun/faktura.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se povraćaj sredstava i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Prodavac vrši povraćaj sredstava koristeći ista sredstva plaćanja koja je Kupac koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se Kupac nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da Kupac zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove.

Troškove vraćanja robe i novca snosi Kupac, sem u slučajevima kada Kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. Vraćanje robe vrši se isključivo preko odgovarajuće kurirske službe. Prodavac ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu prilikom dostave. Prodavac nije obavezan da prihvati pakete sa neplaćenom poštarinom.

Link za preuzimanje obrasca za odustanak od ugovora možete pronaci na sledećim linku: obrazac za odustanak od ugovora.

 

 B) PRAVO NA ODUSTAJANJE PRILIKOM NARUČIVANJA DIGITALNE ROBE

OBRATITE PAŽNJU NA TO DA KADA PRISTUPATE ILI PRENOSITE BILO KOJI DIGITALNI SADRŽAJ (NPR. AUDIO-KNJIGE ITD.) KOJI STE KUPILI, VIŠE NEMATE PRAVO DA ODUSTATE OD UGOVORA ZA TAKAV DIGITALNI SADRŽAJ. Bilo kakvo vraćanje novca biće sprovedeno isključivo na osnovu našeg sopstvenog i apsolutnog nahođenja.

 

12 REKLAMACIJE I SPOROVI

Reemina će eventualne reklamacije rešavati u saradnji sa potrošačem i nastojaće da ih reši mirnim putem na obostrano zadovoljstvo. Potrošači mogu podneti reklamacije putem elektronske pošte shop@reemina.com. Proces rešavanja reklamacije je poverljiv. U slučaju da se u procesu rešavanja reklamacije ne može postići sporazum, za rešavanje reklamacije/spora biće nadležan sud na čijem področju potrošač ima  prebivalište, odnosno boravište. Za ove opšte uslove i za sve sporove između Prodavca i potrošača primenjuje se i koristi se srbsko pravo.

Na sve odnose i prava i obaveze koji nisu uređeni ovim opštim uslovima shodno se primenjuju odredbe Zakonika o obligacionim odnosima, Zakona o elektronskom poslovanju na tržištu, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o parničnom postupku i Zakona o zaštiti potrošača.

 

13 VANSUDSKO REŠAVANJE SPOROVA

Na osnovu člana 55. Zakon o zaštiti potrošača potrošač ima mogućnost rešavanja potrošačkog spora vansudskim putem. Lista tela za vansudsko rešavanje sporova dostupna je na sledećem linku:  https://mtt.gov.rs/extfile/sr/2324/1.-Lista%20tela%20za%20vansudsko%20koji%20su%20pravnici%2029.04.22.1.pdf.

 

14 OGRANIČENJE ZAKONSKE ODGOVORNOSTI

Prodavac čini sve da obezbedi da se ažurne i tačne informacije objavljuju u Internet prodavnici. Svojstva proizvoda, rokovi isporuke ili cene mogu se menjati toliko brzo da Prodavac ne uspeva da ispravi objavljene podatke na vreme. U tom slučaju, Prodavac će obavestiti Kupca o promenama i omogućiti mu da otkaže porudžbinu ili zameni poručeni proizvod.

Iako Prodavac pokušava da pruži tačne slike proizvoda koji se prodaju u Internet prodavnici, sve slike treba smatrati simboličnim. Slike ne garantuju svojstva predstavljenih proizvoda.

 

15 LICENCA I UPOTREBA DIGITALNIH PROIZVODA

Vaša kupovina jednog od naših digitalnih proizvoda predstavlja naše dodeljivanje neekskluzivne i neprenosive licence za preuzimanje i pristup tom proizvodu u svrhu vaše lične upotrebe i reference, kao i za štampanje ili pretvaranje proizvoda u sliku ili vektorski format za sopstveno čuvanje, zadržavanje i referencu (u daljem tekstu: svrha). Saglasni ste da ni u kojim okolnostima nećete koristiti, niti dozvoliti da se koristi, direktno ili indirektno, bilo koji proizvod u svrhe koje već nisu navedene. Da bi se izbegla sumnja, Vi nećete kopirati, preprodavati, podlicencirati, iznajmljivati, deliti ili na bilo koji drugi način distribuirati bilo koji od naših proizvoda, modifikovanih ili ne, bilo kojoj trećoj osobi. Saglasni ste, da nećete koristiti nijedan od naših proizvoda na način koji bi mogao biti štetan za nas ili naneti štetu našem ugledu.

 

16 VIŠA SILA

Reemina neće snositi zakonsku odgovornost prema Vama za bilo kakav neuspeh u isporuci robe koju ste naručili ili bilo kakvo kašnjenje prilikom isporuke, niti za bilo kakvu štetu ili nedostatak na isporučenoj robi koji je uzrokovan bilo kakvim događajem ili okolnošću van razumne kontrole.

 

17 POLITIKA PRIVATNOSTI

Prodavac pridaje veliku važnost zaštiti i bezbednosti ličnih podataka Kupca. Sve relevantne informacije sadržane su u naši Politiki privatnosti sa povremenim izmenama, koja su deo ovih Uslova prodaje.

 

18 PRAVO I NADLEŽNOST

Ove Uslove prodaje regulišu zakoni Republike Kipar, bez pozivanja na Konvenciju UN o ugovorima za međunarodnu prodaju robe. Ako je Kupac trgovac ili pravno lice prema javnom pravu, isključivo mesto jurisdikcije za sve sporove koji proizlaze iz ovog ugovora biće Limasol, Kipar.

U slučaju da je Kupac potrošač (fizičko lice), nadležan je sud na čijem področju Kupac ima  prebivalište, odnosno boravište.

 

19 KONTAKTNI PODACI

U slučaju da su vam potrebne bilo kakve informacije ili pomoć oko onlajn ponude, naručivanja, isporuke, korišćenja Internet prodavnice ili vraćanja robe, slobodno nas kontaktirajte na shop@reemina.com.

 

REEMINA LIMITED, POSLEDNJE AŽURIRANJE: JAN 2024

Background leaf 1
Logo
Our purpose
Organizations address the real needs of time and space with their purpose and culture.
Reemina Limited, Klimataria 11, 4607 Pissouri, Cyprus
© 2024 Reemina Limited. Sva prava pridržana.
© 2024 Reemina Limited. Sva prava pridržana.
Reemina Limited, Klimataria 11, 4607 Pissouri, Cyprus
© 2024 Reemina Limited. Sva prava pridržana.
Reemina Limited, Klimataria 11, 4607 Pissouri, Cyprus